ข่าวลดเวลาเรียนNBT

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต4 จัดมหกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  เพื่อแสดงงานของโรงเรียนนำร่อง25โรงเรียนและในสังกัดโดยเลขาธิการคณะ กรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิด