รมว.กระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการพื้นที่ สพป.สกลนคร เขต ๑

ณ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร ศูนย์อำนวยการเครือข่ายห้วยยางพังขว้าง พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นทีติดตามการดำเนิการตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยมี ดร.เทวรัฐ โตไทยะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 และคณะครูโรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร ร่วมให้การต้อนรับ