สพม.37นำเสนอกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37(สพม.37) เข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  ในที่ประชุมสภากาแฟ  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559  ณ ห้องประชุมสพม.37 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานในจังหวัด ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดในด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

สุรีย์ภรณ์ บุญคุ้ม (ภาพ/ข่าว)

IMG_1139 IMG_1234 IMG_1237