เสวนาวิชาการ และนิทรรศการ เรื่องการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ของ สพป.สระบุรี เขต 1

 

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2559 นายธันวา ดีช่วย ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเสวนาวิชาการ และนิทรรศการ เรื่องการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระหว่างวันที่ 4-5 เม.ย.2559 สพป.สระบุรี เขต 1 ณ หอประชุม ร.ร.อนุบาลสระบุรี
โดยมี นายยืนยง ราชวงษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ  เป็นผู้ดำเนินการเสวนาการขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนนำร่องรุ่นที่ 1 โดยผู้บริหารนำร่องทุกโรงเรียนนำเสนอรูปแบบการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่แตกต่างกันตามสภาพบริบท ภายใต้เป้าหมายความสำเร็จเดียวกันคือ Head Heart Health Hand เกิดกระบวนการคิดขั้นสูง ทักษะการทำงาน/ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต คุณลักษณะที่ดี

สำหรับวันที่ 5 เมษายน 2559 กิจกรรมการเสวนา “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนนำร่อง 13 โรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี