ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านบางเหียน

กิจกรรมประดิษฐ์ตุ๊กตาจากปูนพลาสเตอร์20151117_151148_resize 20151117_151201_resize 20151117_151216_resize 20151117_152022_resize 1447990217214_resize 1447990220745_resize 1447990222518_resize 1447990262681_resize 1447990271001_resize 1447990273996_resize 1447990277613_resize 1447990279313_resize