สพป.นนทบุรี เขต 2 ประชุม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2559 นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและขยายผลการดำเนินงาน ตามนโยบาย ” ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ สพป.นนทบุรี เขต 2 จัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล โดยมีโรงเรียนนำร่องและขยายผลเข้าร่วมประชุม จำนาน 34 โรงเรียน12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1