ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในหัวข้อ”ธรรมชาติสร้างงาน”

เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในหัวข้อ”ธรรมชาติสร้างงาน” โดยเปิดเพลงให้นักเรียนฟังเมื่อนักเรียนเกิดจินตนาการให้นักเรียนนำวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ใบไม้ สร้างเป็นรูปภาพจากการปะติดลงบนกระดาษ