สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขยายผล “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

วันที่ 31 มี.ค. 59 นายเสริมปัญญา  เทียมวัน  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้องผลการปฏิบัติการและขยายผลการดำเนินงาน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ซึ่งจัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทีม Smart Trainer โดยมีโรงเรียนนำร่องที่จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มานำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมและมีการจัดนิทรรศการ รวมถึงมีการสาธิตเมนูกิจกรรมยอดเยี่ยม โดยให้ครูผู้เข้าร่วมประชุมเลือกเข้าฐานร่วมฝึกปฏิบัติจำนวน 6 ฐาน

f17f18f14f15f16f12f12 f13 f11 f10 f9 f7 f8 f5 f6 f3 f4 f1 f2