ผอ.ประไพ รัตนไพจิต ติดตาม”กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ต้อนรับ ท่าน ผอ.ประไพ รัตนไพจิต กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ท่าน ผอ.สุนทร รักเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา คณะครู
รวมทั้งคณะติดตามนโยบาย และตัวแทนเขตพื้นที่ สพม.14

โดยมี

ท่านผอ.เลิศธิไกร ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะทำงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ร่วมให้การต้อนรับคณะดังกล่าว สุดท้ายเป็นการตอบคำถามซักถามการจัการเรียนการสอน
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จากคณะครูโรงเรียนทับปุดวิทยาและสุดท้ายเป็นการมอบของที่ระลึกแก่โรงเรียน
โดย ผอ.สุนทร รักเมือง และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3
วันที่ 24 มีนาคม 2559