ประชุมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ สพป.ลำปาง เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้กับครูในโรงเรียน โดยมี นางสาววัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต ๑ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะลดเวลาเรียน 4 ลดเวลาเรียน1 ลดเวลาเรียน2 ลดเวลาเรียน3