สพป.น่าน เขต 2 เสริมสร้างบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 กิจกรรมพัฒนาระบบสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนปัว 1 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ในเรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  และการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน เพื่อนำสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ให้กับคณะครู-บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนปัว 1 อำเภอปัว จังหวัดน่าน จำนวน 111 คน

ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นำโดยนายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีนโยบายให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ/ข่าว โดย ผ่องผิว สุทธิ สพป.น่าน เขต 2

IMG_4378 IMG_4335 IMG_4354 IMG_4356 IMG_4357 IMG_4360 IMG_4381 12814556_1245390992142044_3818693652129673441_n 995392_1245390885475388_6420880843322523262_n