เพลง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพป.อบ.4

เพลงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ผู้ร้อง ด.ญ.ทัศน์วรรณ บุญฤทธิ์ ,น.ส.รัชนู นามจุมจัง และ นายเกียรติยศ พลเยี่ยม
คำร้อง/ทำนอง วันชัย บุญทอง
อำนวยการผลิตโดย ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4