สพฐ. จัดทำแนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 4 H

12805999_1228352527179224_3614118313484605616_n

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 4 H ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมศศิดารารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีนางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ในการประชุมครั้งนี้เพื่อกำหนดแนวทางการนิเทศกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้ Smart Trainer มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ 4 H และสามารถนำแนวทางการดำเนินงานสู่การนิเทศช่วยเหลือโรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12439382_1228351803845963_7539557112467954665_n 12512258_1228350990512711_8196064637337493734_n 12794420_1228351193846024_2130675847443351358_n 12800172_1228352150512595_1889178736724748114_n 10409488_1228352130512597_5882130209219460399_n 12806002_1228351347179342_5819278743019771054_n 12805747_1228351160512694_4700699911977676159_n 12804665_1228351917179285_6023683920941678811_n

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศ และเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดทำแนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 4 H (HEAD HEART HAND HEALTH) เพื่อให้ Smart Trainer มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ 4 H และสามารถนำแนวทางการดำเนินงานสู่การนิเทศช่วยเหลือโรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ได้จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 4 H ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมศศิดารารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีศึกษานิเทศก์ที่เป็น Smart trainer จากทั่วประเทศ จำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ

(ผ่องผิว  สุทธิ/ภาพ-ข่าว)