สพฐ.ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สพป.น่าน เขต 2

คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร์ นางสาวณัฐนาถ ชมพูสวัสดิ์ และนางกษมา จันทร์ศรี ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โรงเรียนแสนทองวิทยา อำเภอท่าวังผา และ โรงเรียนบ้านปางปุก อำเภอสองแคว เมื่อไม่นานมานี้ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และ Smart Trainer  ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา12742587_1221205464560597_3607424214024400005_n 12717190_1221205344560609_7145701623237517154_n 940988_1221205637893913_4516534703920242253_n 12734289_1221224401225370_6440082860228875682_n 12705248_1221226174558526_7757231988454386932_n 12715269_1221227244558419_1417158615847527211_n