สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1ส่งเสริมให้มีกิจกรรมร้านเสริมสวย กุดครองบิวตี้

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยการส่งเสริมให้มีกิจกรรมร้านเสริมสวย “กุดครองบิวตี้” เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ เปิดบริการให้ครู นักเรียนประชาชนทั่วไป เป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและสามารถนำไปประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา

กุดครองบิวตี้
กุดครองบิวตี้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

8e93105c-6c57-4967-a859-bc5e9a16fcf8 76ca4774-14b1-4163-98d7-2429f7fde0a2 87bdaa5e-3df6-4105-b189-1f57d2602405