สพฐ.ติดตามผลการดำเนินงานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1

นายชัยอนันต์ แก่นดี ประธานคณะติดตามจาก สพฐ. และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านหนองเงือก และโรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย อ.ป่าซาง สพป.ลำพูน เขต 1 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559