สำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส ที่มีครูที่สอนไม่ตรงวุฒิ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

สำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มีครูที่สอนไม่ตรงวุฒิ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษสำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มีครูที่สอนไม่ตรงวุฒิ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มีครูที่สอนไม่ตรงวุฒิ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษสำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มีครูที่สอนไม่ตรงวุฒิ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

สิ่งที่แนบมาด้วย:application/pdf iconหนังสือนำส่ง