ลดเวลาเรียนฯ เด็กโต รร.วัดบางพึ่ง สพป.ลพบุรีเขต1

ดูกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของเด็กนักเรียนที่โตขึ้นมาอีกระดับของ รร.วัดบางพึ่ง อ.บ้านหมี่ สพป.ลพบุรีเขต 1 ที่เน้นให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ เช่น เสริมสวย ตัดผม  ทำขนม งานฝีมืออื่น เป็นต้น