กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รร.วัดดองสวอง

อีกหนึ่งโรงเรียน สังกัด สพป.ลพบุรีเขต 1  รร.วัดดงสวอง  ที่เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ที่หลากหลายกิจกรรม ล้วนฝึกทักษะทางการคิด  การมีส่วนร่วม การพัฒนากล้ามเนื้อร่างกาย

ภคจิรา รายงาน