ลดเวลาเรียน วัดโคกหม้อ

โรงเรียนวัดโคกหม้อ สพป.ลพบุรีเขต1 อีกหนึ่งสถานศึกษานำร่อง ที่ร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของกระทรวงศึกษาธิการ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนองนโยบายลดเวลา เพิ่มเวลารู้ ที่หลากหลาย ครบกระบวนการ 4 H   เพื่อสร้างทักษะ กระบวนการเรียนรู้ สมาธิ และปัญญาให้กับนักเรียน

ภคจิรา รายงาน