สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมประชุมรับนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการโรงเรียนนำร่อง และศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมประชุมรับฟังการถ่ายทอดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ทั้งนี้ สพป.พิษณุโลก เขต 2 มีโรงเรียนนำร่องจำนวน 12 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง โรงเรียนศึกษาลัย โรงเรียนบ้านหินประกาย โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม โรงเรียนบ้านเขาน้อย โรงเรียนบ้านพุกระโดน โรงเรียนประชาสามัคคี โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ โรงเรียนวัดบางสะพาน โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี โรงเรียนวัดคลองเมือง พร้อมนำนโยบายสู่การปฏิบัติในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558…..วันที่ 15 ตุลาคม 2558

 

2016-02-18_11-50-28

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
http://202.29.215.172/probeconline/editor_details.php?tbl=areanews_&item=426

2016-02-18_11-50-57