ร.ร.วัดพิพิธฯ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฝึกหัดทำกระทง

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร สอนการทำกระทงให้นักเรียนเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง และนำไปขายสร้างรายได้เสริม