กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1

การจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานที่เป็น Best Practice กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 มีกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้ง 4H คือ Head  Heart  Hand Health