ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “

นายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 และคณะบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมต้อนรับนายสุนันท์ เทพศรี ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ สพท. และนางกัลยา แซ่ลิ่ม นักวิชาการศึกษา สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านมะนังยง มีนายปรีชา ยาชะรัด เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และโรงเรียนบ้านเจาะกือแย มีนางอารียะ  ไสยาตรี เป็นรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2558