ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด

นางหชลนิล สมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ามะกรูด นำนักเรียนเก็บเห็ดนางฟ้า ต้นอ่อนทานตะวัน เพื่อนำไปประกอบเป็นอาหารกลางวัน ส่วนที่เหลือนำบรรจุเพื่อจำหน่ายให้กับคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน หนึ่งในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน