ศิลป์หรรษา ” แข่งแบบไม่ได้แข่ง ” ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

อิริยาบถสบายๆของบรรดานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ที่ร่วมแข่งขันวาดภาพระบายสีแบบไม่เคร่งเครียด ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปี 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ  สนามแข่งขันโรงเรียนเมืองใหม่ ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์ สพป.ลพบุรีเขต1 เรียกรอยยิ้มจากผู้พบเห็น ผลผลิตจากการจัดการศึกษาแบบเรียนอย่างมีความสุข สนุกแต่ได้สาระ

ภคจิรา ภาพ ข่าว รายงาน