สพม.34 ติดตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ติดตามการดำเนินการตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ได้รายงานการจัดกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยให้นักเรียนจะเลือกการฝึกทักษะอาชีพที่ตนเองสนใจ เช่น การซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก การอ๊อกเชื่อม การทำขนม การเพาะเห็ดและการปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อเป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และมีครูของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม กำกับดูแลการดำเนินงาน