นิเทศ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 นิเทศ ติดตาม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี และร่วมปฏิบัติกิจกรรมพับใบตองแบบกลีบคอม้า ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี