ร.ร.วัดผาณิตาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ

ร.ร.วัดผาณิตาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ สืบเนื่องจากการเรียน สนทนา online กับจิตอาสาชาวอังกฤษ ที่ทำงานอยู่ในประเทศออสเตรเลีย เดินทางมาเยี่ยมที่ รร. นักเรียนจะได้พบกับ จิตอาสา ในเย็นวันอังคาร และพฤหัส ผ่านโปรแกรม Skype ร.ร. จัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและฝึกฟังฝึกพูดสำเนียงจากครูเจ้าของภาษา