กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  สพป.อุดรธานี เขต 1  ได้จัดกิจกรรมครบทั้ง 4H ได้แก่ 1. กิจกรรมพัฒนา Head  เช่น กิจกรรมภาษาอังกฤษสู่อาเซียน  กิจกรรมรักการอ่าน  กิจกรรมเล่านิทาน 2. กิจกรรมพัฒนา Heart เช่น กิจกรรมการแสดงละครคุณธรรม  หนูน้อยจิตอาสา  3. กิจกรรมพัฒนา Hand เช่น การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ  การทำตุ๊กตาเป็ดแสนน่ารัก  4. กิจกรรมพัฒนา Health เช่น กิจกรรมการเต้นแอโรบิค