“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” นร.โรงเรียนชีลองวิทยา ลงมือทำสร้างรายได้

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องโถงให้อาคารเรียนโรงเรียนชีลองวิทยา สพม.30 (ชัยภูมิ) ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “ชีลองวิทยา” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารเทศบาลตำบลชีลอง  กศน.ตำบลชีลอง คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูในเครือข่ายเข้าร่วมชมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก

ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.) มัธยมศึกษา เขต 30 กล่าวว่า ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีฯ ที่ต้องการการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นไทยแลนด์ 4.0  ซึ่งโยงมาถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีนโยบายการจัดการศึกษาการมีงานทำ ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเร่งด่วน เพื่อต้องการการเปลี่ยนของโลก  ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) นั้น  ได้มีแผนและโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการทีงานทำ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยให้นักเรียนลงมือทำเอง (Active Learning)  ซึ่งโรงเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  ในรายวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาเพิ่มเติม หรือรายวิชาพื้นฐาน   ดังนั้น โรงเรียนต่างๆจึงมีความตระหนักในเรื่องนี้  อย่างเช่น โรงเรียนชีลองวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแห่งนี้   นักเรียนได้เรียนรู้และใช้ทักษะอาชีพ ด้วยการปฏิบัติจริง เน้นการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ธิเช่น รถตัดหญ้ารีโมท ที่พัฒนาการเรียนรู้สู่ไทยแลนด์ 4.0 และ งานปูนปั้นกระถางต้นไม้ ปูนปั้นน้ำตก เพื่อใช้ประดับในสถานที่ราชการและบ้านเรือนเพื่อความสวยงาม

ด้าน  นายประยุทธ์ วรรณประเขา ผอ.โรงเรียนชีลองวิทยา กล่าวว่า โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนเพียง 86 คน โรงเรียนและชุมชนได้ส่งเสริมทักษะอาชีพ โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เด็กนักเรียนมีความสนุกสนาน มีจินตนาการรูปแบบต่างๆ นำมาประดิษฐ์เป็นกระถางต้นไม้ประดับเกิดความชำนาญ ผลิตเป็นรูปทรง สีสันต่างสวยงาม  สามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ ที่ผ่านมามียอดสั่งจองงานปูนปั้นกว่า 100 ชิ้น แต่เนื่องจากนักเรียนมีน้อยจึงค่อยๆทยอยส่งลูกค้า

นายชัชวาล ต่อชีพ ครูผู้ฝึกสอนงานปูนปั้น เล่าว่า จากกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนชีลองวิทยา เราได้เน้นการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)  โดยให้นักเรียนคิดเองว่ะทำอะไร เด็กๆจึงกระตือรือร้นและสนใจค้นคว้าหาความรู้ว่าจะทำชิ้นงานอะไร ทำอย่างไร ทางอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ทางโรงเรียนยังให้นักเรียนได้ไปศึกษาดูงานตมแหล่งเรียนรู้ตามสถานที่งานปั้นต่างๆ   นักเรียนจึงได้นำมาต่อยอดเป็นชิ้นงานของตนเองได้อย่างลงตัว และสนุกสนานกับผลงานที่ตัวเองได้ทำ

 

ด.ช. ธีรภัทร เนตรภักดี นักเรียนชั้น ม.1 กลุ่มงานปูนปั้น เล่าว่า ตัวเองและเพื่อนๆ  มีความชอบและสนุกกับงานที่ตนเองได้คิด แล้วลงมือทำ มีความสุขกับชิ้นงานที่ทำ  สามารถขายได้  มีรายได้เข้าโรงเรียนและตัวเอง  ที่ผ่านมาเราได้ไปเสนอผลงาน ตามโรงเรียนต่างๆ  จนมีผู้สั่งจองกระถางต้นไม้ เป็นจำนวนมาก ภูมิใจมากครับ

ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี สามารถผลิตนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านอาชีพ มีอาชีพพื้นฐานติดตัวไป สามารถนำไปต่อยอดด้านการศึกษาต่อระดับสูงๆหรือสร้างอาชีพมีรายได้ต่อไป /////