สพป.ปน.2 ประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร็นท์ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

วันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ. สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร็นท์ ณ ห้องประชุมพันดาว สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมทั้งรับชมการถ่ายทอดสด การเสวนาชี้แจง กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับการทดสอบ O-NET โดย พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายกนก อินทรพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ในโอกาสนี้ ผอ.สพป.ปัตตานีเขต 2 ร่วมเสนอปัญหาสายด่วนทางโทรศัพท์เพื่อนำเสนอให้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษารับทราบและแก้ปัญหาต่อไป