พิซซ่าแสนอร่อย รร.บ้านคลองสว่างอารมณ์ สพป.นครปฐม เขต 2

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 วันนี้ ขอเสนอ กิจกรรมทำพิซซ่า ของนักเรียนระดับประถม 4-6 เป็นกิจกรรมที่เน้นทักษะพัฒนาจิตใจ (Heart) สอนให้นักเรียนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ช่วยกันทำงานและรู้จักแบ่งหน้าที่กัน  และทักษะด้านการลงมือปฏิบัติ (Hand) ซึ่งเด็กได้เรียนรู้ว่าพิซซ่านอกจากจะทำง่ายแล้ว ยังอร่อยส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั้งโรงเรียน นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 เมื่อทำเสร็จแล้ว ก็นำมาแบ่งปันกินทั้งโรงเรียน