ไอติมหลอด หวาน-เย็นฉ่ำ สพป.นครปฐม 2

“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนบ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา) อ.สามพราน จ.นครปฐม วันนี้ ขอเสนอ #ไอติมหลอด ขอขอบคุณนางธิดารัตน์ ศรีสำราญ วิทยากรท้องถิ่น นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพาดหมอน และ คณะครูทุกท่าน ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำไอติมหลอด ตั้งแต่ขั้นเตรียมวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำ ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ เพื่อเป็นการปลูกฝังในเรื่องของการสร้างอาชีพเสริมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์