กล้วยฉาบเลิศรสของโรงเรียนบ้านดอนทอง สพป.นครปฐม เขต 2