โรงเห็ดพอเพียง รร.บ้านหนองอุโลก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

 

กิจกรรมปลูกผักสวนครัว โรงเรียนบ้านหนองอุโลก ครูและนักเรียน โดยเริ่มต้นจากการช่วยกันทำความสะอาดโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า ด้วยการโรยปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อรา เตรียมเพาะเห็ดนางฟ้าอีกรอบหนึ่ง พร้อมทั้งทำความสะอาดรอบๆ โรงเรือน จากนั้นไปเลือกซื้อก้อนเชื้อเห็ดที่มีคุณภาพ และนำก้อนเชื้อเห็ดเข้าโรงเรือนเรียงให้เป็นระเบียบ เชื้อเห็ดเดินเต็มก้อน ค่อยๆ แกะจุกก้อนเชื้อออกอย่างระวัง จัดเรียงใหม่ให้เรียบร้อย ต่อจากนั้นช่วยกันดูแลรักษา ตั้งเวรเพื่อช่วยกันรดน้ำวันละ 2 เวลาเช้า-เย็น เมื่อเห็ดออกดอกแล้ว เก็บผลผลิตอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ดอกช้ำ นำเห็ดที่ได้ไปชั่งตาชั่ง แล้วนำไปจำหน่ายให้ครู ผู้ปกครอง ในราคา กิโลกรัมละ 70 บาท ทีมงาน ผอ.สุรศักดิ์ นาคเอก ทีปรึกษา ให้ความเอาใจใส่กิจกรรมให้คำแนะนำพร้อมทั้งให้กำลังใจนักเรียนและครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายวรรณชัย เอ็นดู หัวหน้าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา นางสาวภาณี  ดอกกุหลาบ และ นางสาวระพีพรรณ โพธิ์พิทักษ์ ผู้ช่วย