ปลูกผักสวนครัว รร.บ้านหนองอุโลก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

กิจกรรมปลูกผักสวนครัว รร.บ้านหนองอุโลก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ครูและนักเรียน เริ่มช่วยกันถางหญ้า เตรียมดิน ใส่ปุ่ยคอก เพื่อเตรียมปลูกผักสวนครัว นักเรียนนำหอมแดงมาปลูก ผักสวนครัวที่ปลูกมีมากมาย อาทิเช่น ผักชี ผักกาด ผักบุ้ง พริก มะเขือ มะนาว และมะกรูด นักเรียนสนุกสนานในการเรียน ครูสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของผักแต่ละชนิดให้นักเรียนรู้ระหว่างการปลูกผักสวนครัว ผอ.สุรศักดิ์ นาคเอก ทีปรึกษา ให้ความเอาใจใส่กิจกรรมให้คำแนะนำพร้อมทั้งให้กำลังใจนักเรียนและครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายวรรณชัย เอ็นดู หัวหน้าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา นางสาวภาณี  ดอกกุหลาบ และ นางสาวระพีพรรณ โพธิ์พิทักษ์ ผู้ช่วย