กิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ได้นำนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” มาปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยได้จัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

19105274_1438061842899889_1976993471_o 19114685_1438057856233621_797025121_n 19125386_1438061859566554_1865263572_o 19181950_1438073562898717_921148003_o 19190952_1438057842900289_734299600_n 19204959_1438057952900278_312042933_o