กิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา

โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา ตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ได้นำนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” มาปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยได้จัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

19114472_1867846506787621_2023774455_n 19114707_1867832440122361_784636519_n 19114721_1867832620122343_2055628449_n 19141538_1867832106789061_1773490051_n 19141694_1867832563455682_138313319_n 19142006_1867832096789062_1590197673_n 19184366_1867832163455722_1673486261_n 19198304_1867832136789058_2064393849_n 19206110_1867832630122342_42794889_n