กิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนบ้านหวาย

โรงเรียนบ้านหวาย ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ได้นำนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” มาปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยได้จัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

image001 image002 image003 image004 image005 image006 image007 image008 image009 image010