กิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง

โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม13494965_498100473714250_581091106318833747_n 13511028_498100457047585_99202795133569865_n 13887038_515644261959871_2826856249209906957_n 13902663_516828505174780_3737884421111716293_n 13920955_515644348626529_7873573494606148017_n 13935159_515644228626541_6454207544555504235_n จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ได้นำนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” มาปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยได้จัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง