กิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนบ้านนาฝาย

โรงเรียนบ้านนาฝาย  ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ได้นำนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” มาปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยได้จัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

20170622 20170623 20170624 20170626 6212822180600 6212822494455 6227908429109 6231551093081 6231551169264