ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “เรียนขลุ่ยกับครูเฉลิมชัย” โรงเรียนบ้านลำท่าโพ สพป.นครปฐม เขต 1

 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านลำท่าโพ  สพป.นครปฐม เขต 1 ขอบคุณ  คุณครูเฉลิมชัย ถิรวณิชย์   ครูจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วิทยากรพิเศษในชั่วโมง ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  “เรียนขลุ่ยกับครูเฉลิมชัย”  ซึ่งโรงเรียนบ้านลำท่าโพ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ไม่มีงบประมาณในการจ้างครูพิเศษดนตรีไทย     ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยได้อนุญาตให้คุณครูเฉลิมชัย  ถิรวณิชย์ ผู้มีความเชี่ยวชาญชำนานด้านดนตรีไทย มาสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา    กิจกรรมเช่นนี้มีลักษณะ คล้ายกับโครงการ “โรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง” ซึ่งเป็นคำที่ใช้อธิบายคำว่า “School Twining” ซึ่งคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองของโรงเรียนพี่และโรงเรียนน้อง ได้พบสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และช่วยเหลือ แบ่งปันกันทั้งในด้านวิชาความรู้ ในด้านจิตใจที่รัก   และอาทรต่อกัน ตลอดไปถึงด้านวัตถุปัจจัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เป็นคนที่สมบูรณ์ และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติ  ***-ขอขอบคุณและชื่นชมทุกฝ่าย ที่ช่วยเหลือแบ่งปันนำพาให้การศึกษาของจังหวัดนครปฐมได้เจริญก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง***

19030338_10206979656848685_6093972791991190704_n 19030624_10206979655128642_6082191235708214552_n (1) 19030624_10206979655128642_6082191235708214552_n 19030761_10206979656888686_8260166976761936062_n 19059311_10206979655848660_5849371580568529338_n 19113686_10206979655008639_2241888873417313408_n