“ENGLISH for FUN” โรงเรียนบ้านทับละคร สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


โรงเรียนบ้านทับละคร ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 กิจกรรม “ENGLISH for FUN” เป็นการเล่นทายคำภาษาอังกฤษจากเกม Pictionary ที่มีผู้ใจดีบริจาคของเล่นเก่าให้แก่โรงเรียน วิธีเล่นคล้ายบันไดงู แต่มีการบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษ และศิลปะการวาดภาพ ทายคำศัพท์ เพื่อให้เด็กๆ ได้ฝึกการค้นหาศัพท์ใน dictionary การคิดวิเคราะห์ให้ออกมาเป็นภาพ และการวาดเพื่อสื่อสารคำศัพท์นั้นๆ แก่เพื่อนๆ โดยครูอาภาพิมพ์