“มะยมเชื่อม” โรงเรียนบ้านทับละคร สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

วันนี้โรงเรียนได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก (มารดาของครูพิมพ์ หรือคุณยายของเด็กๆ) ได้มาช่วยสอนเด็กๆ ชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เรื่อง การแปรรูปอาหาร ในเมนู “มะยมเชื่อม” ซึ่งในโรงเรียนมีต้นมะยม และออกผลดกมาก คุณครูและ คุณยาย ให้นักเรียนชั้น ป.3-ป.6 แบ่งหน้าที่กัน โดยนักเรียนทุกคนช่วยกันเก็บมะยม นักเรียนชั้น ป.3 – 4 ช่วยกันคัดเลือกมะยม พร้อมทั้งนำมะยมไปล้าง และให้นักเรียนชั้น ป. 5-6 คลึงผลมะยม เพื่อเวลาเชื่อม จะทำให้น้ำเชื่อมซึมเข้าในผลมะยม และลงมือเชื่อมมะยม ซึ่งครูและคุณยาย จะกำกับและดูแลทุกขั้นตอน เพื่อความปลอดภัย และสอดแทรกความรู้ให้เด็กๆ เมื่อเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำมะยมที่เชื่อมแจกจ่ายกันรับประทาน นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถนอมอาหาร และการแปรรูปอาหาร ความรู้ที่ได้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถประกอบอาชีพได้