โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ไอเดียเก๋ ประดิษฐ์แป้งพวงของที่ระลึก ภูมิปัญญาไทยจากดินสอพองภูมิปัญญาท้องถิ่น

แป้งพวง คือแป้งที่มีความงดงาม อ่อนหวาน ประณีต และมีกลิ่นหอมจรุงใจ เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย ที่สามารถประดิดประดอย ดัดแปลงแป้งร่ำและน้ำปรุงขึ้นมา เป็นแป้งพวงที่สามารถใช้บูชาพระหรือประดับผมแทนพวงดอกไม้ และยังให้กลิ่นหอมอ่อนๆ ยามเมื่อต้องลม เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของหญิงสาวสมัยก่อนภายในรั้วในวังมาแต่ครั้งโบราณ  แป้งพวงจึงเป็นเครื่องหอมไทยชนิดหนึ่งที่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงโปรดเครื่องหอมไทยทุกประเภท ได้ทรงริเริ่มให้เจ้าจอมหม่อมห้ามในราชสำนัก ฟื้นฟูการทำเครื่องหอมไทยขึ้น โดยมีการฝึกสอนให้กับข้าราชบริพารในวัง  ถือเป็นงานฝีมือชั้นสูงที่หากสตรีไทยในวังคนใดทำไม่ได้ถือเป็นความอับอายอย่างมาก ต่อมาได้แพร่ขยายออกมาสู่หญิงไทยภายนอก นับเป็นความภาคภูมิใจยิ่งของสตรีไทยสมัยโบราณ

จากคุณลักษณะของแป้งพวง ที่มีแป้งหินเป็นส่วนผสมหลักรวมทั้งกรรมวิธีที่ไม่ยุ่งยากมากนัก  ทำให้คุณครูสุดารัตน์  แป้นแก้ว  คุณครูชำนาญการพิเศษของโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีมีความสนใจ จึงมีความคิดที่จะบรรจุกิจกรรมการทำแป้งพวงลงในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของนักเรียนในระดับชั้น ม.2 โดยทำการปรึกษาหารือและขอความคิดเห็นจากผู้เรียน โดยจะทำการดัดแปลงส่วนประกอบหลัก คือแป้งหิน เป็นแป้งดินสอพองที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น  ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศ จากการใช้ป้ายเล่นกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นับเป็นการบูรณาการหยิบฉวยวัตถุดิบพื้นบ้านมาสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างทักษะการทำงาน การดำรงชีพ ทักษะทางอาชีพและอยู่อย่างพอเพียง เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการต่อยอดชิ้นงานให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น กิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ ครอบครัวมีอาชีพทำแป้งดินสอพองขาย สามารถหยอดแป้งดินสอพองได้ ซึ่งลักษณะการหยอดแป้งพวงก็คล้ายคลึงกัน  ทำให้เกิดเป็น กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “ ประดิษฐ์แป้งพวงของที่ระลึก ภูมิปัญญาไทยจากดินสอพองภูมิปัญญาท้องถิ่น “  โดยคุณครูสุดารัตน์ ได้กล่าวว่า “  การประดิษฐ์แป้งพวงนี้ เกิดจากความคิดที่จะหากิจกรรมใหม่ๆ มาสอนนักเรียนในช่วงคาบเรียน “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “ ของนักเรียนระดับชั้น ม.2 จึงทำการค้นหาทางอินเทอร์เน็ต จนพบกิจกรรมนี้ เห็นว่าน่าสนใจ ในส่วนวัตถุดิบหลักที่หายาก ก็ดัดแปลงมาใช้แป้งดินสอพองที่เรามีอยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้ว แทนแป้งหิน  พอมาคุยกับเด็กๆ เค้าก็เห็นด้วย และมาสมัครเรียนกันมากมาย จนสุดท้ายเมื่อผลผลิตเกิดขึ้น มีความสวยงาม หอม และประณีต  จนเป็นที่สนใจของนักเรียนและคุณครูทั้งโรงเรียน กลายเป็นโอท็อปของโรงเรียน เป็นของที่ระลึกให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ จนกระทั่งกลุ่มแม่บ้านมาพบเข้า จึง

ติดต่อเพื่อขอนำไปจำหน่ายเป็นสินค้าโอท็อปของกลุ่มแม่บ้านประจำตำบลทะเลชุบศร ทำให้เด็ก ๆ มีความสุขและภาคภูมิใจมาก ที่ผลงานของพวกเค้าเป็นที่สนใจของคนทั่วไป “

ด้าน นายประทวน  นกยูงแดง  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทหารจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า “  รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจ ที่ผลงานของนักเรียน ประสบผลสำเร็จ เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนนักเรียน ครู และผู้พบเห็นทั่วไป จากการสังเกต เวลานักเรียนทำกิจกรรม  จะตั้งใจ มีสมาธิและดูมีความสุขมาก  ซึ่งผมเองก็ยินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่ เนื่องจากกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อีกด้วย

สำหรับกรรมวิธีการผลิตแป้งพวงจากดินสอพองของโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี นั้น ประยุกต์ใช้แป้งดินสอพองแทนแป้งหิน โดยนำมาป่นให้ละเอียด อบร่ำควันเทียน กำยาน ผสมผสานด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้นานาพรรณ น้ำอบไทย จนแห้ง ข้น หอมกรุ่น เจือด้วยกาวลาเท็กซ์ จากนั้นนำมาใส่ถุงพลาสติกแล้วหยอดเป็นเม็ดเล็กๆ บนเส้นด้ายที่ขึงไว้บนกระจกหรือฟิวเจอร์บอร์ดด้านเรียบๆ พอแห้งดีก็ยกเส้นด้ายที่มีเม็ดแป้งหอมนั้นมาอบร่ำหลาย ๆ ครั้ง พอได้หลายๆเส้น จึงนำมาเข้าช่อเป็นพวงให้สวยงาม สำหรับบูชาพระแทนดอกไม้ มอบให้ผู้ใหญ่ในเทศกาลสำคัญต่าง ๆ เป็นของที่ระลึก ของขวัญของฝาก ทำพวงระย้า พวงมาลัย หรือใช้เสียบมวยผมแทนดอกไม้ก็ได้

ผลผลิตดังกล่าวของนักเรียน นับว่าประสบผลสำเร็จอย่างสูง จากการนำไปมอบเป็นของที่ระลึกให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เมื่อคราวมาเยี่ยมนักเรียนตามกิจกรรมคุณลุงผู้ว่าพบนักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2559  ทำให้คณะติดตาม แม่บ้าน สมาคมต่าง ๆสนใจ ติดต่อขอให้นักเรียนผลิตให้มากขึ้น และดัดแปลงให้มีความหลากหลาย เพื่อนำไปจำหน่ายเป็นสินค้าโอท็อปของตำบล  รวมทั้งยังใช้เสียบมวยผมให้กับนักเรียนเมื่อขึ้นแสดงหรือรำในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก  และปัจจุบัน แป้งพวงจากดินสอพองของนักเรียนกลุ่มนี้ ก็ได้รับการยอมรับให้เป็น  ผลงาน โอท็อป ของโรงเรียนอีกด้วย

ภคจิรา จันทร์แดง

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ภาพ /ข่าว /รายงาน

 

20160923_151147 20160923_151009 20160923_145929 20160923_145455 20160923_145300 20160923_145024 20160923_144849 20160923_144728 20160923_144052 20160923_155845 20160923_155807 20160923_155057 20160923_154718 20160923_154228 20160923_154152 20160923_154016 20160923_151534 20160923_151025