มูลไส้เดือน ปุ๋ยธรรมชาติ ของ รร.วัดโพธิ์เก้าต้น

กิจกรรม สนองนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น  อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ ที่ทำให้เด็กๆ สนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลายแถมได้ความรู้คุ่ทักษะชีวิต นั่นคือ การเพาะเลี้ยงไส้เดือน เพื่อนำมูลไส้เดือน มาเป็นปุ๋ยให้กับมะละกอ ที่สามารถนำมาใช้ประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนได้  เรียกว่าครบวงจรก็ว่าได้

การเพาะเลี้ยงไส้เดือน กิจกรรมของนักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6  ในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนกลับบ้าน การเลี้ยงไส้เดือนดิน  เริ่มจากการคัดเลือกแม่พันธุ์ ใช้แม่พันธ์  5ก.ก.  แยกใส่กาละมังพลาสติกได้15ใบ  ให้อาหาร  ใช้เวลาประมาณ 1สัปดาห็ก็สามารถเก็บมูลไส้เดือนได้เฉลี่ย  1ก.ก./กาละมัง/สัปดาห์  แล้วนำมาเป็นปุ๋ยใส่ให้กับต้นไม้ ซึ่งใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิด   เมื่อไปใช้เป็นปุ๋ยแล้ว ส่วนที่เหลือก็ยังสามารถจำหน่ายได้อีก