การเพาะถั่วงอกในวงท่อคอนกรีต สุดยอดอาหารกลางวัน รร.วัดโพธิ์เก้าต้น

โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี  โดย ผอ.ชัยณลิตย์  พรมมี  จัดกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4- ป.6  ด้วยการเพราะถั่วงอกในวงท่อคอนกรีต   เพื่อให้เด็กเรียนรู้วงจรชีวิตของถั่วงอก พืชต้นเล็กสีขาว ที่กำเนิดมากจากเมล็ดถั่วเขียว มีคุณค่าทางโภชนาการมากมาย นอกจากความรู้ทางกระบวนการวิทยาศาสตร์แล้ว ถั่วงอก ยังกลายเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนทั้งโรงเรียน หากเหลือก็จำหน่าย หรือจ่ายแจกให้กับผู้ปกครองนักเรียนอีกด้วย

กิจกรรมการเพาะถั่วงอก จัดขึ้นสำหรับเด็ก ระดับชั้น ป.4- ป.6 ช่วงเวลา14.30-15.30 ของทุกวันทำการ  โดยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น คือการคัดเมล็ด การแช่น้ำ การเริ่มต้นเพาะเมล็ด การล้างจนออกมาเป็นต้นถั่วงอก อวบ ขาว กรอบ อร่อย มีคุณค่า

กิจกรรมการเพาะถั่วงอก ช่วยเสริมสมรรถนะของนักเรียน  รวมทั้งเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต ซึ่งนักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้