“การบูรหอม” โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำหรับนักเรียนชั้นป.5 กิจกรรม “การบูรหอม” นักเรียนทำการบูรหอม ด้วยการนำการบูรที่เป็นผลึกละเอียดแล้วมาใส่ถ้วยพลาสติกแล้วห่อด้วยกระดาษสาลวดลายต่าง นำลวดสีมามัดให้แน่นแล้วติดโบว์ริบบิ้นผ้าเพื่อตกแต่ง จะได้การบูรหอมนำไปวางตามที่อับหรือตู้ผ้า กิจกรรมนี้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทำงานและนำไปสู่การประกอบอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ (Hand) มีความภูมิใจในงานของตนเอง ช่วยเหลือ มีนำ้ใจต่อเพื่อน (Heart)