“ขนมไข่นกกระทาทอด” โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดทำกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 “ขนมไข่นกกระทาทอด” ประโยชน์ 1.รับประทานอิ่มอร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการ 2.ขั้นตอนบางช่วงใช้เวลานาน นักเรียนจะมีเวลาพูดคุยและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 3.นำไปต่อยอดทำให้มีรายได้รู้จักการคำนวณต้นทุนกำไรเพื่อนำไปจำหน่ายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 4.ผ่อนคลายมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินในขณะทำกิจกรรม